Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Tuřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Tuřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Tuřany.

 


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:42

Senátní a komunální volby 2014

 

Motto: ČSSD – společně pro Tuřany!

 

Vážení tuřanští spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám představili program České strany sociálně demokratické pro volební období 2014 – 2018. Sociální demokracie Vám nabízí seriózní program i pro další volební období. V uplynulém volebním období jsme prokázali, že umíme dostát závazkům, které jsme Vám, voličům, dali a že umíme zodpovědně řídit chod věcí veřejných. Tento volební program má jedno společné motto, a to lepší život v naší městské části.

  

Předkládáme Vám zásadní body našeho volebního programu:

 

* Myslíme na Vás a jsme připraveni dále naplno pracovat pro obyvatele Tuřan, Brněnských Ivanovic, Holásek a Dvorsk. Na naplňování rozumného a pro občany přínosného rozvoje městské částí jsme připraveni v nově zvoleném zastupitelstvu spolupracovat se všemi politickými subjekty, které budou podporovat principy zdravého, klidného a spokojeného života Vás, obyvatel Tuřan.

 

* Životní prostředí – problémy naší městské části spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí považujeme nadále za programovou prioritu. Nadále budeme podporovat revitalizaci Holáseckých jezer v té míře, která se nám podařila v tomto volebním období a zajistíme financování projektu, jenž je připraven. Jde nám o zachování této přírodní památky, ale také její otevření široké veřejnosti i s naučnou stezkou, parkovými cestami a lávkami do vody.

 

* Urbanizace – rádi bychom využili Tuřanského náměstí jako přirozeného centra městské části a využili jeho potenciál jako veřejný prostor v návaznosti na dvůr radnice, kde bychom rádi vybudovali veřejný park, malé pódium a otevřeli tento prostor široké veřejnosti k pořádání malých kulturních akcí. Budeme prosazovat rozumnou výstavbu v lokalitě Vinohrad a U potoka a v dalších lokalitách.

 

* Infrastruktura – jsme si plně vědomi, že po dokončení rekonstrukce kanalizace je dále potřeba pracovat na zajištění rekonstrukce ulic a chodníků. Například ulic Glocova, Zezulova a dalších.

 

* Doprava - největší prioritou je pro nás v oblasti dopravy vybudování obchvatu Tuřan ve stávající poloze tak jak je dlouhodobě vyprojektován. Budeme vyvíjet tlak na vedení Jihomoravského kraje i města Brna, aby tato akce proběhla co nejrychleji. Během uplynulých čtyř let jsme tento projekt posunuli zatím nejdál v jeho historii, ale plnou realizaci zablokovaly zvláště komplikace s výkupem pozemků. Dokončíme rekonstrukci zastávek MHD především na Tuřanském náměstí před radnicí a na Ivanovickém náměstí, aby se maximálně zvýšil komfort cestujících.

 

* Školství, zdravotnictví, a sociální péče – dokončíme rekonstrukce mateřských škol, především jejich vnitřního vybavení a zahrad tak, aby se tam naše děti cítily, co nejlépe. Pokud započne výstavba v lokalitě Vinohrad a U potoka budeme trvat na vybudování nové mateřské školy a další občanské vybavenosti. Na základních školách budeme udržovat a podporovat vysokou úroveň vzdělávání, výuky a zájmové činnosti. Vzdělání a výchovu našich dětí považujeme za jeden z důležitých úkolů. V podmínkách městské části budeme usilovat o všeobecné posílení sociální oblasti, např. iniciujeme vznik Centra denních služeb při Domově pro seniory Holásecká, p.o., což umožní docházejícím tuřanským seniorům se v objektu nejen stravovat, ale i zapojit do mnohostranných aktivit v tomto zařízení. V oblasti zdravotnictví budeme dále pokračovat v rekonstrukci zdravotního střediska a pokusíme se o rozšíření specializovaných zdravotnických služeb (např. ušní, nosní, krční).

 

* Sport – nadále budeme podporovat všechny sportovní kluby v naší městské části jak v rovině dotací z rozpočtu městské části, tak rozpočtu města i kraje. Zvláštní podporu budeme věnovat práci s dětmi a mládeží. Do nově vybudované tělocvičny na ulici Měšťanská budou mít přístup nejen žáci školy, ale také všechny sportovní kluby z městské části a široká veřejnost. Budeme prosazovat a podporovat rekonstrukce sportovišť, především areálu SK Tuřany, kde se pokusíme zajistit finanční prostředky na vybudování travnaté plochy v místě bývalého koupaliště a výstavbu šaten. Dále budeme podporovat projekt „Děti dětem - Kometa městu“ a úzkou spolupráci s FC Zbrojovka Brno.

 

* Bezpečnost – zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku je naší velkou prioritou. Budeme vyvíjet neustálý tlak na kompetentní složky Policie České republiky a Městskou policii. Budeme trvat na větší aktivitě a přítomnosti strážníků v Tuřanech nejen ve dne, ale zvláště v noci a při určitých akcích, kdy dochází k poškozování majetku.

 

* Kultura – jednoznačně hodláme podporovat všechny kulturně společenské akce, především však hody v našich historických obcích jako součást tradic v městské části. Budeme podporovat činnost našeho kulturního centra, kde uspořádáme výstavu u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války na počest našich letců a dalších členů ozbrojených složek, kteří se zúčastnili bojů za svobodu,

 

Vážení spoluobčané, přispějte Vaším hlasem k volbě lepšího života v naší městské části.

 

Volte tuřanskou ČSSD!