Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Tuřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Tuřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Tuřany.

 


 

Primátor Roman Onderka: Kanalizace má pro život města a jeho dobré fungování zásadní význam

Út 04.02.2014 09:41

Brno – Zdánlivě neatraktivní a „nevoňavá“ záležitost, jako je kanalizace, byla v pondělí v popředí zájmu obyvatel města Brna. Skončila totiž dostavba a oprava kanalizace v jižní části města Brna, konkrétně v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. Stavba, která má pro život města a jeho dobré fungování zásadní význam, trvala dva roky. Byla spolufinancována z evropských fondů a vyžádala si dvoumiliardovou investici. V posledních pěti letech je největší investiční akcí v oblasti rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejen v Brně, ale v celé České republice.

„Dvouleté období výkopů a burácení pracovních strojů skončilo a obyvatelé zmíněných městských částí se po přestálém nepohodlí mohou těšit z lepšího životního prostředí. Celému městu pak tato investice přinese zlepšení kvality vodních toků i podzemních vod, umožní uskutečnit další vodohospodářské stavby a na jih města přiláká další investory,“ uvedl při slavnostním spuštění provozu nové kanalizace primátor Brna Roman Onderka.

V Brně byl projekt zaměřen na dostavbu a rekonstrukci z jednotného dešťového na oddělený stokový systém sítí v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. Obnovou stávajících a vybudováním nových úseků sítě a napojením nových přípojek splaškových vod dojde významně ke snížení vypouštěného znečištění a zamezí se znečišťování podzemních vod. V městských částech šly ruku v ruce s rekonstrukcí kanalizace i obnova či dostavba komunikací, včetně chodníků.

Nová kanalizace také umožní další rozvoj jižní části města. Byla podmiňující investicí pro několik plánovaných vodohospodářských staveb. Byly rovněž vytvořeny podmínky, aby se na kanalizaci mohlo napojit více než pět tisíc obyvatel.

„Nová kanalizace má obrovský význam zejména pro rozvoj jižní části města. Je to i signál pro investory, kteří právě v této lokalitě plánují uskutečnit své investorské záměry, že jim město připravuje dobré podmínky v oblasti infrastruktury,“ upozornil na strategii pro budoucnost města primátor Brna Roman Onderka.

Při stavbě bylo položeno 24 205 metrů kanalizace a 13 963 metrů dešťové kanalizace. 4tyřicet čtyři procent z částky 2 031 295 411 korun získalo město z fondů Evropské unie. V plánovacím období Evropské unie 2007–2013 jde o největší investiční akci v oblasti rozvoje vodohospodářské infrastruktury v České republice.