Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Tuřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Tuřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Tuřany.

 


 

MČ Tuřany - vyjádření městské části ke konceptu Územního plánu města Brna.

Po 06.06.2011 00:00

Zastupitelstvo městské části Brno - Tuřany na svém zasedání, které se bude konat dne 9.6. 2011 v 17.00 hodin na Orlovně Rolencova 93, bude projednávat vyjádření městské části ke konceptu Územního plánu města Brna.

Toto vyjádření bude obsahovat zásadní nesouhlas s vymezením ploch pro průmysl a skladování a možností rozšíření průmyslových zón. Tento nesouhlas je podpořen i aktivitami zástupců veřejnosti, kteří uspořádali podpisovou akci proti těmto záměrům. Tuto podpisovou akci podpořila většina občanů městské části. Nesouhlasné stanovisko k těmto návrhům bylo odesláno z úrovně Rady městské části i k projednávání ZÚR Jihomoravského kraje.

Dále vyjádření bude obsahovat požadavek maximálně zvýšit podíl veřejné zeleně na území MČ.

Dalším požadavkem je aby v Územním plánu byla zapracována výšková úroveň rodinných domů v plochách pro bydlení s ohledem na charakter vesnické zástavby v městské části.

Neméně důležitý požadavek je aby byl koncept uveden do souladu se současným stavem v území neboť trasování některých komunikací je v některých případech navrženo v místech, kde je pravomocné územní rozhodnutí na jinou stavbu.

Poslední z řady důležitých připomínek a požadavků je aby podél obchvatových komunikací na JV straně Tuřan byla navržena dostatečně široká oboustranná plocha zeleně a protihluková opatření.

Bc. Aleš Jakubec; starosta MČ Brno - Tuřany